INICIATÍVA

„Blesabee je medzinárodná iniciatíva na šírenie nových smerov vo včelárení, ktoré súvisia so zdravím a vitalitou včiel. Nájdete tu názory odborníkov, ktorí formujú súčasnú včelársku prax a príbehy včelárov, ktorí vám môžu byť inšpiráciou.“

PARTNERI

Iniciátori platformy sú organizácie, ktorých poslaním je realizovať výskum, vzdelávanie a rozvoj včelárstva na národnej aj medzinárodnej úrovni. Podpora Európskej komisie na výrobu obsahu tejto webovej stránky nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.

Situácia na celom svete je jasná. Strata rozmanitosti krajiny a včelej pastvy, znečistená voda či pesticídy v potrave včiel. K tomu navyše roztoč Varroa destructor, ktorý situáciu výrazne zhoršuje. Toto sú hlavné príčiny masívnych úhynov včiel v posledných rokoch na celom svete. Strácame včely a spolu s nimi aj stovky rokov rozvíjané tradície včelárov, pre ktorých je práca so včelami živobytím, ba až životným naplnením. Ak chceme zvýšiť šancu včiel na prežitie, musíme poznať ich potreby a zlepšiť ich zdravotný stav. K tomu je potrebné:

B

Minimalizovať množstvo a druh prítomných jedov v úli a v jeho okolí.

C

Prestať chemicky ošetrovať včelstvá napadnuté roztočmi Varroa destructor.

D

Zabezpečiť stály prísun kvalitnej vody, nektáru a peľu od jari do neskorej jesene.

KAPITOLY

B

Faktory ohrozujúce život včely

Včely sú vystavené rastúcemu tlaku znečisteného životného prostredia. Ktoré včelie produkty sú najviac kontaminované pesticídmi a ako dochádza k ich akumulácii a vzájomnej interakcii? Je vosk z odviečkovania medových plástov vhodný na výrobu medzistiek? Môže mať expozícia voči akaricídom negatívny účinok na schopnosť včiel odolávať vírusovým infekciám? To je len zlomok z dôležitých otázok, ktoré sme položili výskumníkovi a zároveň včelárovi, Dr. Romanovi Slavíkovi.

Externé
stresové faktory

Interné
stresové faktory

„Znižovať množstvo škodlivých látok, ktoré poškodzuje zdravie a imunitu včiel ostáva najdôležitejšou úlohou nielen pre včelárov, ale všetkých, ktorí rozhodujú a ovplyvňujú vývoj našej krajiny.“

C

Celoročný plán tlmenia roztočov bez chémie

Varroa destructor zásadným spôsobom zmenil spôsob včelárenia. Po viac ako tridsiatich rokoch tlmenia roztočov pomocou chemických prípravkov máme už istotu, že sme dnes v oveľa horšom stave, ako keď sme začínali. Riešením sú metódy založené na poznaní biológie hostiteľa a parazita, pomocou ktorých je dnes možné včeláriť bez chémie.

Biológia Varroa
Destructor

Biotechnické
metódy

Tepelné ošetrenie
zaviečkoveného plodu

Tlmenie foretických
roztočov

Prof. Wolfgang Wimmer

Odborný garant | Ecodesign company GmbH | AT

Prof. Wolfgang Wimmer vás naučí, ako je možné držať klieštika v šachu pomocou tepelného ošetrovania. Vysvetlí spôsoby, ako je dnes možné úspešne včeláriť bez chémie.

„Som pevne presvedčený, že nemôžeme očakávať, že budeme mať zdravšie včely tým, že do nich dáme viac chémie.“

Prof. Wolfgang Wimmer

Odborný garant | Ecodesign company GmbH | AT

Prof. Wolfgang Wimmer vás naučí, ako je možné držať klieštika v šachu pomocou tepelného ošetrovania. Vysvetlí vám spôsoby, ako je možné dnes včeláriť bez chémie.

„Som pevne presvedčený, že nemôžeme očakávať, že budeme mať zdravšie včely tým, že do nich dáme viac chémie.“

Rosa Käfer

Včelárka, Uttendorf

Vypočujte si úprimný príbeh Rosy Käfer z Uttendorfu o jej včelárskych začiatkoch. Rozhodnutí kúpiť si prístroj Varroa Controller, pretože starostlivosť o včelstvá začína prvým úľom a nie piatym alebo desiatym.

„Moji kolegovia sa zo mňa smiali. Dobre som vedela čítať ich myšlineky. Ale už vtedy som plánovala rozšíriť si chov o viac úľov, znásobiť a predávať ich.“

Rosa Käfer

Včelárka, Uttendorf

Vypočujte si úprimný príbeh Rosy Käfer z Uttendorfu o jej včelárskych začiatkoch. Rozhodnutí kúpiť si prístroj Varroa Controller, a o tom, že starostlivosť o včelstvá začína prvým úľom a nie piatym, šiestym, alebo desiatym.

„Moji kolegovia sa zo mňa smiali. Dobre som vedela čítať ich myšlineky. Ale už vtedy som plánovala rozšíriť si chov o viac úľov, znásobiť a predávať ich.“

D

Faktory prispievajúce k zdraviu včiel

Včelárenie je náročný odbor, pretože spája v sebe mnoho faktorov a oblastí, ktoré vzájomne spolu úzko súvisia. Najslabší faktor sa stáva dominantným pre úspech vo včelárení. Medzi hlavné faktory patria, okrem genetiky matky, myslenie včelára a jeho schopnosť reagovať na zmeny a nové poznatky.

Chov matiek
a genetika

Spôsob starostlivosti
o včelstvá

Druh a kvalita
včelej pastvy

Uzatvorený kolobeh
včelieho vosku

Prínosné symbiotické
organizmy

Propolis
a jeho úloha

E

Praktický kalendár včelára a online test obsahujú rady a zdroje ďalších informácií.

F

Sršeň ázijský

Počuli ste už o obávanom sršňovi ázijskom Vespa velutina nigrithorax, ktorý sa šíri naprieč Európou? Ako sa sem dostal, a aké sú príčiny jeho rýchleho šírenia sa? Akú hrozbu predstavuje tento druh invázneho sršňa pre biodiverzitu, ekonomické aktivity a zdravie obyvateľov? Aké dopady má na včelárenie? Aký veľký vplyv na ich šírení sa má klimatická zmena? Prečítajte si túto kapitolu, ako je to v skutočnosti a čo je potrebné urobiť preto, aby sme jeho šírenie sa spomalili a škody zmiernili. 

Táto kapitola je výstupom projektu č.2021-1-SK01-KA220-VET-000033144.

Sršeň Vespa
velutina nigrithorax

Príručka o sršňovi
Vespa velutina

Informačný leták
Vespa velutina nigrithorax

Informácie
o projekte

PODUJATIA

Konferencia V. velutina “Dřív, než bude pozdě”

DÁTUM
23. Februára 2023 

MIESTO
Praha, Slezská 100/7. Štátna veterinárna správa ČR

PROGRAM
09.00-15:00
Registrácia online povinná
https://www.psnv.cz/clanek/oznameni/driv-nez-bude-pozde-srsen-asijska/

Webinár Vespa velutina

DÁTUM
15. január 2023 

MIESTO
(Viedeň) – online webinár
Link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2LDJhYYrQCuN6g3W_Rtruw

PREDNÁŠAJÚCI
Dr.Lukas Seehausen – CABI (Švajčiarsko)
https://www.cabi.org/cabi-people/lukas-seehausen/

Bienenzuchtkonferenz und Messe

16.9.2023 do 9:00 – 15:00
Stredná odborná škola Pod Bánošom
Slowakei
Das Programme ist HIER (auf Slowakisch).
Der Eintritt zur Konferenz ist frei.
Die Übersetzung erfolgt nur ins Slowakische.

EXPERTS

Dr. HELENA PROKOVÁ
SLOVENSKO

koordinátorka medzinárodnej siete včelárov využívajúcich hypertermiu vo včelárení, lektorka včelárstva na FVES v Uherskom Hradišti, aktívna včelárka, koordinátorka medzinárodnej vzdelávacej platformy BLESABEE

Ing. PAVEL FIĽO
SLOVENSKO

riaditeľ Strednej odbornej školy so zameraním na včelárstvo, člen výkonného výboru SZV, lektor včelárstva, národný koordinátor medzinárodnej neziskovej organizácie mladých včelárov (IMYB),  profesionálny včelár

Doc. Ing. RÓBERT CHLEBO, PhD.
SLOVENSKO

Pedagóg a výskumník na SPU v Nitre v odbore včelárstvo. Podpredseda SZV pre oblasť zahraničných vzťahov, koordinátor európskej monitorovacej skupiny  COLOSS, člen Expertnej skupiny EIP-AGRI pri Európskej komisii pre trvalo udržateľné včelárstvo. Aktívny včelár.

Dr. Juraj Toporčák
SLOVENSKO

Pedagogický a výskumný pracovník na Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, hosťujúci vysokoškolský pedagóg na zahraničných európskych univerzitách a odborných školách

Dr. Roman Slavík
ČESKÁ REPUBLIKA

chemický inžinier, špecialista na kvalitu životného prostredia a environmentálne technológie, vysokoškolský pedagóg na FVES v Uherskom Hradišti, predseda Českého svazu včelařů, z.s., OO Zlín a aktívny včelár.

Ing. JIŘÍ KALENDA
ČESKÁ REPUBLIKA

Predseda ČSV ZO Zlín, referent pre zdravie včiel, prednášajúci odborník ČSV ,z.s., organizátor mládežníckej včelárskej súťaže Zlatá včela a Včelárskej akadémie v Zlíne.

Prof. WOLFGANG WIMMER
RAKÚSKO

včelársky odborník, profesor na Technickej univerzite vo Viedni, riaditeľ spoločnosti ECODEISGN company GmbH, aktívny včelár, držiteľ troch zlatých medailí za suché medové víno Medula&Wolfgang

Ing. DANIEL PFEIFENBERGER
RAKÚSKO

profesionálny včelár, včelársky odborník, spolumajiteľ a včelmajster centra Biennhof v Salzburgu, držiteľ zlatej medaily World Spirit Award 2018 za vlastný produkt GIN BIEN

KURT TRATSCH
RAKÚSKO

profesionálny včelár, učiteľ na včelárskej škole WARTH v Dolnom Rakúsku. 2002 – 2003 bol včelmajstrom na včelej veľkofarme v Chile. Obhospodaruje chovnú stanicu matiek.

KONTAKT

Máte ďalšie otázky? Chceli by ste sa k nám pridať alebo nás podporiť? Radi si od Vás prečítame spätnú väzbu. Ozvite sa nám.

9 + 12 =

Copyright © 2024. Iniciatíva BLESABEE. Všetky práva vyhradené.

handmade by studio pajerchin

Copyright © 2024. Iniciatíva BLESABEE.
Všetky práva vyhradené.

handmade by studio pajerchin